WEBINAR

Arbetsmiljö­avvikelser
i Easit GO

Detta webinar vänder sig till dig som idag arbetar med arbetsmiljöavvikelser eller som har ett ansvar för att ta fram processer eller optimera systemstöd för dessa avvikelser.

Har ni verktyg för att urskilja fel eller brister i verksamheten?

Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det någon gång varit nära att hända något allvarligt? Som arbetsgivare har man skyldighet att anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och allvarliga arbetsolyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har också ett ansvar att reda ut vad som har hänt för säkerställa att det inte händer igen.

Med funktionen arbetsmiljöavvikelser i Easit GO får ni hjälp och stöd i hela processen att hantera risker, tillbud och skador på arbetsplatsen. Detta webinar vänder sig till dig som idag arbetar med dessa processer eller som har ett ansvar för att ta fram eller optimera systemstöd för dessa avvikelser.

Datum: 24 juni
Tid: 10.00-10.30 

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner produktbladet för Avvikelsehantering i Easit GO och läs mer om hur funktionen kan användas i verksamheters kvalitetsarbete. 

bild_PB-arendehantering_frilagd

Anmäl dig här!